Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2010

Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2010

Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2010