Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2008

Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2008

Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2008