Povzetek polletnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška ID, d.d., za leto 2010