Povzetek nerevidiranega polletnega poročila KD Krovnega sklada za leto 2009