Povzetek nerevidiranega polletnega poročila investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., za leto 2009