Potrošnik zapravlja

Smo sredi obdobja objav rezultatov poslovanja podjetij za 3. tromesečje 2013. Rezultati so povprečni, omogočajo pa ob nadaljevanju politike poceni denarja rast tečajev na borzah. Za boljše razumevanje je vseeno treba globlje pogledati v kvartalna poročila podjetij ter vzroke za relativno počasno rast prihodkov in dobičkov.

Nabor podjetij, ki so že objavila rezultate poslovanja, je dovolj globalen, da omogoča realno sliko svetovnega gospodarstva. Ta slika kaže, da potrošnik ne samo, da ni zlomljen oziroma dotolčen, temveč je svetla točka poslovanja podjetij. Vrača se celo potrošnik v Evropi, ki s svojo stabilno oziroma naraščajočo kupno močjo žene Evropo iz ene najdaljših recesij po 2. svetovni vojni. Na drugi strani pa so podjetja oziroma države ter od države odvisna potrošnja, ki kažejo znake upehanosti. Podjetja zaradi negotovosti gospodarskega okolja ter gospodarske in davčne politike investirajo manj, saj čakajo jasnejše signale glede tega kam gre svetovna ekonomija. Proračunski porabniki so v večini držav sveta v podobni situaciji kot pri nas, saj ima veliko držav težave z zadolženostjo oziroma proračunskimi primanjkljaji, tako da so prisiljeni vedno bolj varčevati.

Zanimivo je branje poslovnih poročil podjetij IBM, Nestlé in Metro. Tako različni sektorji, kot so tehnologija, prehrana ter trgovina, imajo skupno točko v potrošniku. IBM je zelo razočaral z objavo slabših podatkov o poslovanju. To pojasni, da je IBM predvsem odvisen od investicij podjetij ter držav v novo tehnološko opremo, programsko opremo… Po drugi strani je Nestlé pozitivno presenetil, saj tudi v težkih časih čokoladica pomaga izboljšati razpoloženje. Pomembna je bila rast predvsem na trgih v razvoju, kjer ne glede na nihanja v svetovnem gospodarstvu kupna moč potrošnika in s tem potrošnja prebivalstva raste. Metro je kot trgovec pretežno orientiran na evropski oziroma nemški trg. Tretji kvartal je prinesel preobrat, saj se je potrošnik začel močneje vračati nazaj v trgovine. Zelo optimistične so tudi napovedi za predbožični čas, kar je pripomoglo k močni rasti cene delnice.

Zaključek bi lahko bil, da ostaja zgodba o rasti kupne moči potrošnika na trgih v razvoju nedotaknjena in s tem še naprej zanimiva. Nov moment je prebujen evropski potrošnik, rastoči 500-milijonski trg pa je pomemben za svetovno gospodarstvo. Zato bo pri investiranju pomemben zelo selektiven pristop, saj se pričakuje, da bodo podjetja, ki so odvisna od državnih investicij oziroma državne potrošnje, še naprej beležila skromnejše stopnje rasti od tistih, ki neposredno oskrbujejo potrošnike.

Aleš Lokar, KD Skladi


Pobliže si poglejte sklad KD Rastko, ki je na znanju temelječa Evropa in zgodba mnogih gospodarskih uspešnic.