Poskrbite za svoje prihranke

Najbolj enostaven in učinkovit način za doseganje finančnih ciljev ter zavarovanje pred tveganji, ki nam jih prinaša življenje, je varčevanje.

 

 

Vendar kljub temu veliko ljudi ne varčuje redno ali pa niso povsem prepričani, katera je tista oblika varčevanja, ki jim najbolj ustreza.

V Sloveniji so tako kot drugje v Evropski Uniji vloge posameznega državljana v posamezni banki zavarovane do višine 100.000 evrov.

Z varčevanjem lahko povečamo svojo finančno neodvisnost in tako živimo mirneje. Prav tako lahko z varčevanjem uresničujemo svoje cilje, ne da bi jemali kredite in tako imeli visoke stroške najema kredita. Sredstva, ki so na voljo za varčevanje, so seveda omejena, zato je pomembno, da nam varčevanje pride v navado ter da se ga lotimo preudarno in sistematično.

1. Ocenite, koliko lahko privarčujete
Znesek, ki ga namenimo za varčevanje, je razlika med prihodki in odhodki, zato moramo imeti skrben nadzor in pregled nad svojimi financami. Le če naredimo samo enomesečni pregled svojih odhodkov, bomo lahko vedeli, kolikšni so nujni redni izdatki in koliko lahko dejansko namenimo za varčevanje. Tako boste imeli vsak naslednji mesec boljši pregled nad osebnimi financami. Prav tako boste imeli bolj pregledno, koliko porabite za obleko, šolske potrebščine, izlete, počitnice, gorivo … Prav je, da preverite tudi, kateri izdatki niso povsem nujni in katere bi lahko morebiti zmanjšali.
Varčevanje je družinski izziv in bo uspešno le, če bodi pri njem sodelovali vsi člani družine.

2. Privarčujete dovolj za nepričakovane izdatke
Ne smemo si dovoliti, da bi nas višji račun za telefon ali okvara avtomobila potisnila v finančne težave ali da bi morali celo najeti kredit. Že manjša »zlata rezerva« v višini mesečnega zneska za stroške položnic vam lahko da občutek varnosti in tako poveča vašo finančno odpornost. Če je le mogoče, je dobro imeti »zlato rezervo« vsaj v višini treh mesečnih proračunov družine.

3. Določite si cilje varčevanja
Najbolje je začeti tako, da si sestavimo seznam pričakovanih izdatkov v prihodnosti. Začnemo s tistimi, ki jih imamo vsaj enkrat na leto (zavarovanje avtomobila, nakup pnevmatik, počitnice, nakup manjšega gospodinjskega aparata …). Izračunajte za kolikšen del teh stroškov lahko prihranite denar vnaprej, nato nadaljujte z izdatki, ki ste jih načrtovali več let vnaprej (prenova stanovanja, nakup novega avtomobila …). Več načrtovanih stroškov, kot boste lahko pokrili vnaprej, varneje boste živeli in manj bo potrebno odšteti za stroške najema kredita pri svoji ali pa kateri drugi banki.

4. Varčujete čim bolj redno in sproti
Vsak posameznik bi si moral prizadevati, da bi mu varčevanje prišlo v navado. Če je le mogoče, poskusite vsak mesec privarčevati vsaj nekaj. Najboljši »recept« za uspeh je, če boste svoje izdatke in prihranke načrtovali in jih redno beležili.

5. Prihranke ločite od svojega bančnega računa
Denar, ki ga ne potrebujete za tekoče stroške je najbolj pametno imeti ločenega od vašega bančnega računa. Tako bo manjša verjetnost, da ga boste po nepotrebnem zapravili.

Ne podcenjujte varčevanja!
Redno mesečno varčevanje bo povečalo vašo finančno varnost in vam pomagalo pri doseganju zastavljenih finančnih ciljev. Čeprav se dandanes veliko govori o pomembnosti varčevanja za dodatno pokojnino in drugih dolgoročnih projektih, pa ne smemo pozabiti, da moramo najprej nekaj narediti za svojo finančno varnost danes. Pri varčevanju ne gre le za odrekanje, ampak tudi za nadzor nad osebnimi financami, s katerimi se izognemo manj potrebnim izdatkom v korist večje varnosti. Tako tudi privarčujemo za nakup stvari, ki so za nas pomembnejše.

Dodatni prihranki nam omogočajo, da se lažje odločimo za primeren produkt v katerem želimo varčevati za svojo finančno varnost. Vsak posameznik pa se bo odločil glede na svoje cilje, prioritete in konec koncev tudi glede na to koliko je pripravljen tvegati.

 

O avtorju: Dragana Veljić Pecman

Finančna svetovalka