Popravek vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad

 V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) […]

 V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.,   objavlja popravek vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad, za obračunski dan 31. 5. 2005. Pravilna vrednost enote premoženja (VEP) za obračunski dan 31. 5. 2005 znaša 5.810,1031 SIT.

To obvestilo bo od 6. 6. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava