Popravek vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) […]

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.,   objavlja popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga.

Pravilne vrednosti enote premoženja (VEP) in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, po posameznih obračunskih dnevih znašajo:

Datum  VEP število enot premoženja v obtoku na prejšnji obračunski dan
3. 6. 2005 10.279,2485 237.772,1877
6. 6. 2005 10.281,5504 238.369,0213

To obvestilo bo od 13. 6. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si  v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava