Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) […]

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.,   objavlja popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad.

Pravilne vrednosti enote premoženja (VEP) in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Rastko, delniški vzajemni sklad, po posameznih obračunskih dnevih znašajo:

Datum VEP število enot premoženja v obtoku na prejšnji obračunski dan
16. 5. 2005  5.791,31 5.379.830,1547
17. 5. 2005  5.787,77  5.379.331,3762
18. 5. 2005  5.801,08  5.380.510,0586

To obvestilo bo od 24. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Uprava