Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), […]

V skladu s 103. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., objavlja popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov.

Pravilne vrednosti enot premoženja (VEP) in števila enot premoženja v obtoku vzajemnega sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, po posameznih obračunskih dnevih znašajo:

 

 Datum   VEP število enot premoženja v obtoku na prejšnji obračunski dan
21. 2. 2006  1.225,5079  5.954.667,0828
22. 2. 2006  1.230,4908 5.996.430,6201
23. 2. 2006 1.233,8274 6.018.383,8407
24. 2. 2006 1.232,5686  6.051.456,0919

To obvestilo bo od 3. 3. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava