Popravek knjigovodske vrednosti delnice družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) in ob smiselni uporabi Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami), za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja popravek knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d. (oznaka KDIR), za 10. 9. 2007, ki pomotoma ni bila objavljena v uradni tečajnici Ljubljanske borze z dne 11. 9. 2007. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe za 10. 9. 2007 znaša 18,78 EUR.

To obvestilo bo od 14. 9. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava