Podpisana pogodba o prodaji družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.

V petek, 5. 9. 2014, je KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., v svojem imenu in za račun podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, in KD Dividendni, delniški, skupaj z drugimi prodajalci sklenila pogodbo o prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d.

Več informacij na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d. d.