Podpisana pogodba o prodaji delnic družbe Pivovarna Laško, d. d.

Konzorcij lastnikov Pivovarne Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), katerega delnice skupaj predstavljajo 51,11% lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., je 13. 4. 2015 dosegel dogovor o prodaji svojega deleža novemu lastniku, družbi Heineken iz Nizozemske.

Pri odločitvi o prodaji je bilo temeljno merilo najvišja ponujena cena za delnico v ponudbi, oddani v skladu s pravili razpisa.