Podpis prodajne pogodbe med Konzorcijem prodajalcev in družbo Podravka, d. d., o prodaji 51,55 % deleža v družbi Žito, d. d.

Konzorcij prodajalcev, ki sta ga koordinirala družba KD Skladi d. d. in SDH, je dne 21. 4. 2015 po uspešno zaključenih pogajanjih z družbo Podravka, d. d., sklenil pogodbo o prodaji 183.386 (51,55 %) delnic družbe Žito, d. d.

Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bila za končnega kupca izbrana družba Podravka, d. d., ki je na koncu dala najboljšo ponudbo in je 51,5 % delež družbe Žito, d. d. kupila po ceni 180,10 EUR za delnico, kar pomeni, da celota kupnina za ta delež znaša 33,03 mio EUR.

Pogodbo o prodaji delnic družbe Žito, d. d., so podpisali člani konzorcija, in sicer: SDH, Modra zavarovalnica, d. d., KD Kapital, d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d., NLB Skladi, d. o. o. in KD Skladi, d. o. o.

Po zaključenem prenosu delnic namerava družba Podravka objaviti ponudbo za prevzem preostalih delnic v skladu z Zakonom o prevzemih.

Celotni postopek prodaje je potekal v dveh fazah, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom finančnih in strateških investitorjev. Postopek prodaje, ki sta ga v imenu prodajalcev vodili SDH skupaj s KD skladi in finančnimi ter pravnimi svetovalci, je potekal ob dobri konkurenci ponudnikov. Izveden je bil profesionalno, transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju.

KD Skladi in SDH ocenjujeta, da bo družba Žito, d. d., dobila dolgoročnega strateškega in izkušenega lastnika iz prehrambene industrije, ki lahko omogoči rast in razvoj Žita tudi izven Slovenije.

Zaključek postopka je predviden v prihodnjih nekaj mesecih, saj mora kupec pridobiti dovoljenje regulatorjev. Kupnina, ki jo bo prejela družba KD Skladi za račun podskladov KD Krovnega sklada, predstavlja pomembne deleže v skladih KD Galileo, mešani fleksibilni sklad (2,6 %), KD Rastko, evropski delniški sklad (3,7 %) in KD Dividendni, delniški (6,2 %). Kupnina v skupni višini 7,95 mio EUR bo namenjena novim naložbenim priložnostnim v skladu z naložbeno politiko posameznega podsklada.

Družba KD Skladi po zaključenih pogajanjih ocenjuje, da so bila pogajanja izpeljana profesionalno. Sodelovanje z državo, v tem primeru pomembno lastnico v družbi Žito, je bilo v vseh pogledih korektno in je temeljilo na spoštovanju zaveze k transparentnosti, učinkovitosti in odgovornemu lastništvu. Družba KD Skladi pri izvajanju upravljanja premoženja vlagateljev stremi k cilju – zagotoviti najbolj kakovostne naložbene rešitve za vlagatelje, ki prinašajo stalno dolgoročno donosnost naložb. V središču odločitev so vselej vlagatelji. Kupec družbe Žito je bil izbran konkurenčno in v skladu z zastavljenimi cilji. Izbrana je bila ponudba, ki za vlagatelje pomeni uresničitev zastavljenih ciljev.

Postopek prodaje sta vodila SDH in KD Skladi v sodelovanju s finančnima svetovalcema Erste Group Bank AG in P&S Capital d.o.o. in pravnim svetovalcem Jadek & Pensa.