Paketi skladov po enem letu z lepimi donosi

Pred dobrim letom smo KD Skladi vlagateljem ponudili nov, nadvse enostaven in stroškovno ugoden varčevalni načrt - pakete skladov, v katere je vključenih več skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih. Glede na namen varčevanja smo oblikovali tri pakete: Moje sanje, Popotnica za življenje in Situirana jesen. Po enem letu so vidni rezultati truda naših upraviteljev, saj so se sredstva v paketih lepo oplemenitila.

Paket skladov 1-letna donosnost*
Moje sanje 22,04 %
Popotnica za življenje 23,36 %
Situirana jesen 24,16 %

Podrobnejša tečajnica

Verjamemo, da so vlagatelji lahko zadovoljni s svojim varčevanjem. Potrebujete dodaten razlog, da se jim pridružite? Naredite korak k varnejši finančni prihodnosti in uresničitvi želja. Izberite varčevanje, ki je za vedno brez vstopnih stroškov in brez omejitve dobe varčevanja. Ob sklenitvi novega paketa skladov do konca leta podarimo še dodatno vplačilo v višini 20 evrov!**

Več

Paketi skladov omogočajo istočasno varčevanje v več podskladih KD Krovnega sklada z le enim vplačilom na transakc?ski račun paketa preko direktne obremenitve SEPA (Moje sanje: KD Ind?a – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Galileo, mešani fleksibilni sklad; Popotnica za življenje: KD Novi trgi, delniški, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, in KD Vitalnost, delniški; Situirana jesen: KD Novi trgi, delniški, KD Dividendni, delniški, in KD Prvi izbor, sklad delniških skladov). Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %. Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.
* Informativni kumulativni donos celotnega paketa skladov od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Pretekla donosnost naložbe v sklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad.
**Vlagatelji, ki bodo do 31. 12. 2014 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najpozneje 28. 2. 2016 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodatno vplačilo v paket skladov v višini 20 EUR. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni mogoče, prav tako ni mogoče izplačilo obroka v gotovini. Če vlagatelj sklene več paketov skladov oziroma bi lahko prejel več ugodnosti s strani KD Skladi, je upravičen le do toliko ugodnosti, ki ne presegajo 42 EUR za posamezno ugodnost oziroma 84 EUR za vse prejete ugodnosti v posameznem koledarskem letu.