Odslej smo še močnejši

Izšla je nova, enajsta številka revije za pametne vlagatelje Optimum: preberite vse o tem, kako je KD Skladi, prva družba za upravljanje v Sloveniji, postala del mednarodne skupine Generali in znotraj nje del družine družb za upravljanje Generali Investments. Zgodovina, tradicija, izkušnje, pogled v prihodnost in moč: to so naši aduti. Ne spreglejte dvojnega intervjuja: »Odslej smo še močnejši«, sta prepričana tudi Josef Beneš, glavni direktor za naložbe družbe Generali CEE Holding B. V. in glavni izvršni direktor družbe Generali Investments CEE, ter Luka Podlogar, predsednik uprave družbe Generali Investments v Sloveniji.

Kako bi predstavili Generali Investments, družbo za upravljanje premoženja in hčerinsko družbo Generalija?

Josef Beneš: Generali je ime, pod katerim družbe celovito poslujejo v Evropi ter z globalnim dosegom na trgih ZDA, Latinske Amerike in Azije. V regiji Srednje in Vzhodne Evrope (CEE), v kateri je delovanje združeno pod krovno družbo Generali CEE Holding s sedežem v Pragi, je Generali prisoten na trgih 13 držav. Doslej je bil na tem geografskem področju z družbami Generali Investments na področju upravljanja premoženja dejaven v štirih državah, v vsaki z lokalnim središčem za upravljanje premoženja in ekipo strokovnjakov za naložbe.

Luka Podlogar: Res je, da je slovenska javnost doslej poznala Generali predvsem kot zavarovalnico z dobrimi produkti, mednarodno prisotnostjo in dolgo zgodovino ter navsezadnje s sedežem v Trstu. A Skupina Generali je zaradi svoje velikanske bilance hkrati tudi velik upravitelj premoženja. Pod znamko Generali Investments so številne aktivnosti upravljanja premoženja, od upravljanja naložb zavarovalnic, različnih vzajemnih skladov, do strategij zasebnega kapitala in vlaganja v nepremičnine, kot tudi zelo nišnih naložbenih strategij, ki se izvajajo znotraj posameznih investicijskih butikov. Če pogledamo posamezne naložbene razrede, Generali Investments pokriva večino: od klasičnih denarnih, obvezniških, mešanih in delniških strategij, do bolj nišnih strategij znotraj zasebnega kapitala (t. i. private equity), nepremičnin in infrastrukture, poleg tega pa tudi t. i. strategije hedge-fund. Preko svojih investicijskih butikov pokriva Generali Investments tudi bolj specializirane niše, kot je npr. investiranje v skladu z okoljskimi in družbenimi merili ter merili za korporacijsko upravljanje oziroma principi ESG (angl. environmental, social, governance).

 

Lahko za bralce povzamete ključne podatke o velikosti Generali Investments?

Josef Beneš: Skupno, globalno, ima Generali Investments v upravljanju 488 milijard evrov sredstev. V državah CEE imamo v upravljanju sredstva v višini 20 milijard evrov, kar uvršča Generali Investments med največje družbe za upravljanje v regiji. Finančni strokovnjaki z odličnim poznavanjem posebnosti posameznih trgov delujejo v centrih v Pragi, Varšavi, Budimpešti in odslej seveda tudi v Ljubljani. Skupaj govorimo samo v teh centrih o več kot 250 zaposlenih, med katerimi je več kot 40 vrhunskih upravljavcev portfeljev.

Luka Podlogar: Z nakupom družbe KD Skladi je Generali Investments znotraj regije Srednje in Vzhodne Evrope obstoječim štirim državam, Češki, Poljski, Slovaški in Madžarski, dodal tri nove, in sicer Slovenijo, Hrvaško in Severno Makedonijo. Obseg sredstev v upravljanju na primer v Sloveniji je v primerjavi z omenjenimi 488 milijardami globalno seveda majhen, a upoštevati moramo, da Slovenija ni velika država. Vendar pa je lokalna prisotnost za Generali Investments izjemnega pomena, saj želi biti družba blizu svojim strankam, torej vlagateljem.

 

S prevzemom KD Skladov Generali Investments nadaljuje več kot 25 let tradicije prve družbe za upravljanje v Sloveniji in ene vodilnih v regiji. Kje vidite glavne prednosti te zgodbe?

Josef Beneš: V naložbah so ključni zaupanje in izkušnje. To sta vrednoti, ki ju po finančnih raziskavah vlagatelji najbolj cenijo. Ni si ju lahko pridobiti, ni si ju mogoče izposoditi, težko ju je osvojiti. KD Skladi so si ju zgradili. Prav tako pa Generali Investments ne želi ponavljati napak, ki so jih delale nekatere ameriške institucije v regiji CEE v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so družbe za upravljanje ali banke poskušalepristopati na različne trge z enakimi, uniformnimi koraki. Varčevanje in naložbe v regiji CEE so se razvijali zelo različno – glede na stanje in izkušnje s finančnimi trgi, njihovo zgodovino, strukturo in lastništvo kapitalskih trgov … Velika prednost četrt stoletja delovanja KD Skladov je, da s to dediščino, torej s položajem in ugledom na trgu ter znanjem, ohranjamo lokalni pristop in bližino strankam.

Luka Podlogar: Pomembno je, da bo DNK KD Skladov ostal enak po prevzemu in spremembi imena. V našem poslu so najpomembnejši ljudje. Ekipa, ki že vrsto let uspešno upravlja naše sklade, ostaja enaka. Poleg tega pa KD Sklade in Generali Investments družijo enake vrednote: odličnost v upravljanju, dolgoročni pogled in zmagovalni, timski duh.

 

Gospod Beneš, kako bi ocenili trenutni položaj na slovenskem trgu? Pričakujete, da bomo Slovenci v prihodnje več vlagali v vzajemne sklade in podobne produkte v primerjavi z na primer bančnimi vlogami?

Josef Beneš: Slovenski trg moram tudi pohvaliti. Če pogledamo številke, se kaže, da se slovenski vlagatelji vedejo precej zrelo. Delež dinamičnih produktov vključno z delniškimi skladi je v primerjavi z na primer drugimi državami regije CEE višji. Slovenija in Češka sta v nasprotju z recimo Poljsko relativno majhni državi, a ne glede na to tudi dolgoročno pričakujemo rast naložb. Gospodarstvo je zdravo, plače in drugi prihodki bodo rasli. Prepričani smo, da se bo povpraševanje po upravljanju premoženja in naložbah v skladih še zelo povečevalo.

 

Gospod Podlogar, iz povedanega se kažejo pozitivni obeti in kaže se, da znamo Slovenci vse bolj prepoznati priložnosti za plemenitenje svojega denarja. Po drugi strani pa včasih še vedno dobimo občutek, da je marsikdo pri naložbah še zadržan. Zakaj?

Luka Podlogar: Slovenci imamo trenutno veliko premoženja na bančnih računih, kjer ne zaslužimo ničesar, in pa vezanega v nepremičnine. Do finančnih naložb smo še vedno malce preveč zadržani, za kar je razlog predvsem v relativno nizki stopnji finančne pismenosti. Tukaj smo žal na repu Evrope. A prepričan sem, da se bo finančna pismenost v prihodnjih letih povečala in da se bo vedno več Slovencev odločilo svoje prihranke investirati na kapitalske trge. Pri tem je seveda najučinkovitejši instrument investicijski sklad. V okviru Generali Investments bomo skrbeli, da bodo naši produkti vedno dobro upravljani in privlačni za naše vlagatelje z vidika naložbenih strategij, kot tudi konkurenčni z vidika celotnih stroškov upravljanja.

 

Katere prednosti bo delovanje pod novo, občutno večjo krovno družbo oziroma skupino prineslo individualnim in institucionalnim vlagateljem v Sloveniji? Kakšen vpliv imata lahko moč in velikost Generali Investments na trg in na naložbe vlagateljev?

Josef Beneš: Skupaj smo močnejši. S povezovanjem znanja štirih središč Generali Investments v regiji bomo lahko ponudili strankam in partnerjem najboljše finančne produkte in storitve. Imeli bomo še boljši vpogled na trgu, kar lahko prinese še boljše rezultate in obvladovanje tveganj. Naše prispevke in analitiko trgov CEE že zdaj cenijo tudi kolegi na zahodnih trgih, hkrati pa se nam odpira dostop do analiz ekip investicijskih analitikov celotne Skupine, vse od Pariza do Trsta.

Luka Podlogar: Močno finančno zaledje je nedvomno zelo pomembno. Poleg tega pa ne moremo dovolj poudariti izjemnega pomena znanja, ki se je v celotni Skupini Generali akumuliralo skozi njeni skoraj polni dve stoletji zgodovine. Poglejte, Generali Investments ima zaposlenih več kot 450 specialistov, ki danes upravljajo, kot smo že rekli, skupaj 488 milijard evrov v paleti različnih naložbenih razredov. Dostopa do tako velike ekipe s takim znanjem na področju upravljanja nima nihče od slovenskih upravljavcev premoženja.

 

Se bo nabor produktov in storitev, ki jih boste ponujali vlagateljem v Generali Investments, v primerjavi z obstoječim še širil? Kaj lahko pričakujejo?

Josef Beneš: Veliko bo sprememb, ki morda ne bodo vidne, a so zelo pomembne. Sem štejem nadgrajene storitve upravljanja naložb, na primer naložbe, ki ustrezajo strukturi obveznosti in modelom tveganj. Razvijali pa bomo tudi nove produkte pod streho naših družb v regiji in ponujali dodatne priložnosti za naložbe.

Luka Podlogar: Novosti vsekakor bodo. Veseli me, da bomo lahko v okviru Skupine Generali kmalu lansirali nov sklad, ki bo pokril potrebe slovenskih vlagateljev na področju, kjer je bilo do sedaj težko investirati. Delovanje z zaledjem velike slovenske združene zavarovalnice bo prineslo tudi novosti na področju zavarovanj z naložbenim tveganjem, kjer bomo v partnerstvu z Adriatic Slovenico in Zavarovalnico Generali ponudili kombinacijo najboljših produktov obeh zavarovalnic.

 

Kaj bi za konec sporočili obstoječim vlagateljem in vsem tistim potencialnim, ki se lahko odločijo za upravljanje svojih sredstev v Generali Investments?

Josef Beneš: V Srednji in Vzhodni Evropi gradimo novo, močno skupino za upravljanje premoženja in Slovenija je del tega razvoja, ki bo prinesel vlagateljem ponudbo produktov in storitev najvišje kakovosti. Zaupanje obstoječih strank želimo ohraniti z dobrimi rezultati, razširjeno ponudbo in močno lokalno prisotnostjo. Tako kot si želimo, da bi naši sedanji vlagatelji ostali aktiven del na naši nadaljnji poti, pa si bomo seveda prizadevali prepričati tudi nove. Tudi njim lahko ponudimo veliko prednosti pred konkurenco v Sloveniji in tudi na drugih trgih Srednje in Vzhodne Evrope. Vse stranke, stare in nove, bodo lahko izkoristile dolgoročne pozitivne učinke za plemenitenje svojega denarja.

Luka Podlogar: Jaz bom za konec še enkrat poudaril pomen sodelovanja, zaupanja in bližine. Posel smo ljudje. Ekipa, ki je skrbela za dobre rezultate upravljanja in dobro finančno svetovanje slovenskim vlagateljem, ostaja enaka. To pomeni, da se za naše stranke na kratek rok ne bo nič spremenilo in da ohranjajo vse obstoječe prednosti. Po drugi strani pa se bomo na dolgi rok trudili, da bomo še boljši in bomo vlagateljem ponujali inovativne, dobro upravljane produkte, podprte z znanjem, resursi in močjo, ki jo prinaša velika Skupina Generali.

 

Prelistajte Optimum.