Obvestilo v zvezi z izvedbo odpisa obveznosti zaradi zastaranja terjatev za izplačilo dividend

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da bo ob zastaranju terjatev delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., opravila odpis obveznosti do delničarjev, in […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da bo ob zastaranju terjatev delničarjev investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., opravila odpis obveznosti do delničarjev, in sicer za neizplačane dividende za:
– leto 2005, ki bodo ugotovljene dne 30. 12. 2011,
– leto 2006, ki bodo ugotovljene dne 25. 10. 2012,
– leto 2007, ki bodo ugotovljene dne 1. 9. 2013, in
– leto 2009, ki bodo ugotovljene dne 1. 7. 2015.

Splošni zastaralni rok za izplačilo dividend je pet let. Odpis obveznosti za izplačilo dividend bo pomenil povečanje čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni.

To obvestilo bo objavljeno dne 21. 4. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, d. o. o.
Uprava