Obvestilo v zvezi s stroški vzajemnih skladov KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad, in KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da si KD Investments d. o. o. v času od začetka poslovanja pa vse do vključno 8. 6. 2006 za KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad, oziroma do vključno 30. 6. 2006 za KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad, iz sredstev vzajemnih skladov ne bo izplačevala oziroma zaračunavala drugih stroškov razen stroškov upravljavske provizije, stroškov skrbniških storitev skrbnika in drugih stroškov skrbnika. Vsi drugi stroški, ki se sicer lahko zaračunavajo v breme vzajemnega sklada, se bodo zaračunavali in plačevali v breme KD Investments d. o. o.

To obvestilo bo od 8. 5. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava