Obvestilo v zvezi s stroški vzajemnega sklada KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da si KD Skladi, d. o. o., v času od začetka poslovanja 11. 8. 2008 pa vse do vključno 30. 11. 2008 iz sredstev vzajemnega sklada KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad, ne bo izplačevala oziroma zaračunavala drugih stroškov razen stroškov upravljavske provizije, stroškov skrbniških storitev skrbnika in drugih stroškov skrbnika. Vsi drugi stroški, ki se sicer lahko zaračunavajo v breme vzajemnega sklada, se bodo zaračunavali in plačevali v breme družbe KD Skladi,  d. o. o.

To obvestilo bo od 11. 8. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d. o. o., www.kd-skladi.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava