Obvestilo v zvezi s stroški podskladov KD Krovnega sklada

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da bo za račun podskladov KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, KD Finance, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Vzhodna […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da bo za račun podskladov KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, KD Finance, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Tehnologija, delniški, pokrivala njihove naslednje stroške:
– stroške iz naslova plačil skrbniku, ki izhajajo iz naslova stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev,
– stroške hrambe in / ali vodenja računov vrednostnih papirjev ter stroške plačilnega prometa.
To velja za stroške, ki se knjižijo od 1. 12. 2009 dalje, vendar zgolj do višine stroškov 3.000 EUR na posamezni podsklad, in sicer vse do konca tistega meseca, v katerem bo  čista vrednost sredstev podsklada prvič dosegla 2 milijona EUR.

To obvestilo bo od 30. 11. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava