Obvestilo v zvezi s stroški novih vzajemnih skladov

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da si KD Skladi, d. o. o., v času od začetka poslovanja 1. 10. 2008 pa vse do vključno 31. 1. 2009 iz sredstev vzajemnih skladov KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški vzajemni sklad, KD Finance, delniški vzajemni sklad, KD Latinska Amerika, delniški vzajemni sklad, in KD Vzhodna Evropa, delniški vzajemni sklad, iz sredstev vzajemnega sklada KD Indija – Kitajska, delniški vzajemni sklad, pa v času do vključno 31. 12. 2008, ne bo izplačevala oziroma zaračunavala drugih stroškov, razen stroškov upravljavske provizije, skrbniških storitev in drugih stroškov skrbnika. Vsi drugi stroški, ki se sicer lahko zaračunavajo v breme vzajemnih skladov, se bodo zaračunavali v breme družbe KD Skladi, d. o. o., in plačevali iz njenih sredstev.

<!– /* Font Definitions */ @font-face {“MS Mincho”; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-alt:”Arial Unicode MS”;} @font-face {“\\\\\\\\\\\\\\\\@MS Mincho”; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:””; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt;”Times New Roman”; mso-fareast-“Times New Roman”;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.Section1 {page:Section1;} –>

 
To obvestilo bo od 30. 9. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.
 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava