Obvestilo o znižanju upravljavske provizije podsklada KD MM, sklad denarnega trga – EUR

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da bo s 1. 1. 2015 znižala upravljavsko provizijo podsklada KD MM, sklad denarnega trga – EUR, tako da bo po spremembi znašala 0,25 odstotka povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Znižanje velja do preklica.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava