Obvestilo o združitvi

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 6. člena Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 47/22) obvešča svoje stranke storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vlagatelje) o združitvi, in sicer je dne 29. 2. 2024 prišlo do pripojitve družbe Generali Investments SI d.o.o. k družbi Generali Investments d.o.o.

 

Glede na to, da pripojena družba Generali Investments SI d.o.o. nima svojih vlagateljev in ni bila članica sistema jamstva za terjatve vlagateljev, predmetna združitev nima vpliva na položaj vlagateljev družbe Generali Investments d.o.o., niti ne obstaja možnost, da bi zaradi združitve skupna terjatev posameznega vlagatelja družbe Generali Investments d.o.o. iz tega razloga presegla znesek zajamčene terjatve.

To obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani družbe Generali Investments d.o.o., www.generali-investments.si, in bo od 6. marca 2024 dalje dostopno na javnih spletnih straneh navedene družbe še najmanj pet let.