Obvestilo o zaustavitvi trgovanja zaradi izvedbe postopkov v zvezi s preoblikovanjem investicijske družbe

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za KD ID, delniško investicijsko družbo, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

KD Skladi, d. o. o., je Ljubljanski borzi, d. d., podala zahtevo za začasno ustavitev trgovanja z delnicami investicijske družbe (oznaka KDIR) zaradi izvedbe postopkov v zvezi s preoblikovanjem investicijske družbe v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni. Trgovanje bo predvidoma zaustavljeno z dnem 6. 4. 2011.

To obvestilo bo objavljeno v časopisu Dnevnik dne 5. 4. 2011, na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava