Obvestilo o zaključku tender ponudbe za prevzem delniške družbe ABDS d. d.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da se je dne 8. 5. 2006 končala tender ponudba za prevzem družbe ABDS d. d. KD Investments d. o. o. je pridobila 21.327 delnic družbe ABDS d. d. po ceni 36,5 KM za delnico in o tem dne 12. 5. 2006 obvestila Komisijo za vrednostne papirje Federacije Bosne in Hercegovine. KD Investments d. o. o. je s tem svoj lastniški delež v družbi ABDS d. d. povečala za 17,54 % oziroma na 58,73 %.

To obvestilo bo od 16. 5. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava