Obvestilo o začasni zaustavitvi vplačil in izplačil za sklade v upravljanju

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in Ilirika Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami, v nadaljevanju ZISDU-3) objavlja, da bo od 26. 9. 2016 do vključno 3. 10. 2016 zaradi izvedbe postopkov pripojitev začasno zaustavila vplačila in izplačila za vse prevzemne podsklade KD Krovnega sklada in vse prenosne podsklade Ilirika Krovnega sklada, ki so udeleženi v postopku pripojitve, in sicer:

 

Prenosni podsklad ILIRIKA Krovnega sklada: Prevzemni podsklad KD Krovnega sklada:
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni > KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški > KD Vitalnost, delniški
ILIRIKA Gazela dinamični > KD Amerika, delniški
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični > KD Prvi izbor, sklad delniških skladov
ILIRIKA Azija dinamični > KD Indija – Kitajska, delniški
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični > KD Novi trgi, delniški
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični > KD Vzhodna Evropa, delniški
ILIRIKA Energija delniški > KD Surovine in energija, delniški
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni > KD Bond, obvezniški – EUR

KD Skladi, d. o. o., mora skladno z ZISDU-3 zaradi izvedbe pripojitve ustaviti vplačila in izplačila do vključno dneva izvedbe pripojitve, tj. 3. 10. 2016.

Zahteve za izplačilo, ki jih bo KD Skladi, d. o. o., za predhodno navedene podsklade prejela:
– do vključno 25. 9. 2016, bodo izplačane po trenutno veljavnih pravilih upravljanja;
– od vključno 26. 9. 2016 do vključno 3. 10. 2016, se bodo izvršile po zaključku zaustavitve in bodo obravnavane, kot da so bile prejete 4. 10. 2016 do 0:01 ure zjutraj.

Vplačila, ki bodo prispela na denarne račune predhodno navedenih podskladov od 26. 9. 2016 do vključno 3. 10. 2016, bodo vrnjena na transakcijske račune, s katerih so prispela.

Vplačila in izplačila za podsklade KD Krovnega sklada, ki niso udeleženi v postopku pripojitve, in sicer: KD MM, sklad denarnega trga – EUR; KD Tehnologija, delniški; KD Rastko, evropski delniški sklad; KD Latinska Amerika, delniški; KD Balkan, delniški in KD Dividendni, delniški, bodo potekala normalno in ne bodo začasno zaustavljena.

Dodatne informacije je možno pridobiti preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si, na www.kd-skladi.si in na telefonski številki 080 80 24.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava