Obvestilo o vzpostavitvi obveznosti za izplačilo dividend družbe KD ID, delniška investicijska družba, d.d.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07),  za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na dan 6. 5. 2008 v skladu s sprejetim sklepom o uporabi bilančnega dobička na 9. skupščini investicijske družbe vzpostavila obveznost za izplačilo dividend delničarjem v višini 26.626.471,80 EUR bruto, kar je predstavljalo pomemben dejavnik znižanja knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe na ta dan.

To obvestilo bo od 8. 5. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d. o. o., www.kd-skladi.si , v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 
Uprava