Obvestilo o vpisu spremembe uprave v sodni register

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je bil 9. 5. 2012 v sodni register vpisan novi predsednik uprave Matej Tomažin, […]

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je bil 9. 5. 2012 v sodni register vpisan novi predsednik uprave Matej Tomažin, Roman Androjna pa zaradi poteka mandata izbrisan kot zastopnik družbe.

To obvestilo bo objavljeno 11. 5. 2012 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava