Obvestilo o vpisu spremembe članov nadzornega sveta KD Investments d. o. o. v sodni register

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, ki upravlja vzajemne sklade in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, ki upravlja vzajemne sklade in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost:

KD Investments d. o. o. je dne 18. 12. 2007 od pooblaščenca prejela sklep okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. 2007/14203 z dne 13. 12. 2007, s katerim je bila v register vpisana sprememba članov nadzornega sveta KD Investments d. o. o. Nadzorni svet KD Investments d. o. o. še naprej sestavljajo Milan Kneževič – predsednik nadzornega sveta, Aleksander Sekavčnik – namestnik predsednika nadzornega sveta, ter člani nadzornega sveta Evgen Sapač, Franc Fašalek in Leopold Frelih. Nov štiriletni mandat jim je pričel teči 1. 7. 2007.

To obvestilo bo od 19. 12. 2007 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.
Uprava