Obvestilo o ustanovitvi družbe za upravljanje v Republiki Makedoniji

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), obvešča javnost, da je Komisija za hartii od vrednost Republike Makedonije dne 19. 5. 2008 izdala dovoljenje za ustanovitev družbe za upravljanje z investicijskimi skladi KD Fondovi A.D. Skopje. Ustanovitelji družbe KD Fondovi A.D. Skopje so družba KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, in dve fizični osebi iz Republike Makedonije. Osnovni kapital družbe znaša 150.000 EUR.

To obvestilo bo od 22. 5. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi,  d. o. o. www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava