Obvestilo o uskladitvi poslovanja posebnega vzajemnega sklada Galileo

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), KD Investments, družba […]

Na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04) in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, obvešča javnost, da je dne 15. 3. 2005 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 83A/3/AG-04-(123), 54/3/AG-04 in 74/3/AG-04 z dne 9. 3. 2005, s katero je Agencija za trg vrednostnih papirjev odločila:

1. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda dovoljenje za javno objavo prospekta vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z dne 28. 2. 2005 in dovoljenje za javno objavo izvlečka prospekta vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z dne 28. 2. 2005;

2. KD Investments, družbi za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, se izda soglasje k spremembi pravil upravljanja Posebnega vzajemnega sklada Galileo, katerega ime se po uskladitvi z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje glasi KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, ki so sestavni del prospekta vzajemnega sklada KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z dne 28. 2. 2005;

3. Ugotovi se, da je KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, uskladila poslovanje Posebnega vzajemnega sklada Galileo, katerega ime se po novem glasi KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava