Obvestilo o ukinitvi nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07 s spremembami), objavlja naslednje sporočilo:

KD Group d. d., edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., je dne 18. 2. 2009 sprejel sklep o odpoklicu članov nadzornega sveta družbe KD Skladi, d. o. o., Milana Kneževiča, Aleksandra Sekavčnika, Franca Fašaleka, Leopolda Freliha in Evgena Sapača, zaradi ukinitve nadzornega sveta. Družba KD Skladi, d. o. o., tako od 18. 2. 2009 dalje nima nadzornega sveta.

To obvestilo bo od 20. 2. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava