Obvestilo o spremembi v upravi KD Skladi, d. o. o

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami) in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami), obvešča javnost, da je KD Group d. d., edini družbenik KD Skladi, d. o. o., z dnem 5. 3. 2009 Daga Kralja odpoklical s funkcije predsednika uprave zaradi ekonomsko poslovnih razlogov in za novega predsednika uprave imenoval dr. Petra Groznika za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 3. 2009.
 
To obvestilo bo od 6. 3. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d. o. o. www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.
 
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava