Obvestilo o spremembi v upravi KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča javnost, da je nadzorni svet KD Skladi, d. o. o., dne 18. 6. 2013:

– za novega predsednika uprave družbe imenoval Luko Podlogarja, dosedanjega člana uprave, in sicer od 2. 7. 2013 dalje do izteka njegovega mandata v upravi družbe;
– ugotovil, da je Casper Frans Rondeltap dne 17. 6. 2013 nastopil štiriletni mandat člana uprave družbe.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava