Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu KD Skladi, d. o. o.

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) obvešča, da je dr. Draško Veselinovič zaradi prevzema novih funkcij v Gea College d. d. z dnem 31. 8. 2012 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta.

KD Group d. d., edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., je dne 3. 9. 2012 razrešil člane nadzornega sveta: mag. Matjaža Gantarja, Tomaža Butino, Aleksandra Sekavčnika in Sergeja Racmana. Kot nova člana nadzornega sveta sta bila z dnem 3. 9. 2012 za obdobje 4 let imenovana Willem Jacob Westerlaken in Jure Kvaternik. Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava