Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu in konstitutivni seji nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu in konstitutivni seji nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.   KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11) obvešča […]

Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu in konstitutivni seji nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o.

 

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad in vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, na podlagi 221. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 77/11) obvešča javnost:

 

KD Group d. d., edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., je zaradi odstopa Petra Graška z mesta člana nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o., dne 8. 11. 2011 za novega člana nadzornega sveta imenoval Matijo šenka, katerega štiriletni mandat je pričel teči dne 10. 11. 2011.

 

Člani nadzornega sveta so na konstitutivni seji dne 10. 11. 2011 za predsednika nadzornega sveta imenovali Tomaža Butino, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa dr. Draška Veselinoviča.

 

To obvestilo bo objavljeno 12. 11. 2011 v časopisu Dnevnik, na www.kd-skladi.si pa od tega dne do nadaljnjega.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava