Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu družbe za upravljanje

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. […]

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi prenehanja funkcije članu nadzornega sveta KD Investments d.o.o. Alojziju Metelku je KD Holding d.d., edini družbenik v družbi KD Investments d.o.o., dne 7. 12. 2005 za člana nadzornega sveta KD Investments d.o.o. imenoval Aleksandra Sekavčnika, katerega mandat traja od 7. 12. 2005 do izteka mandata preostalih članov nadzornega sveta. Preostali člani nadzornega sveta KD Investments d.o.o., katerim je mandat začel teči 1. 7. 2003, so Milan Kneževič, Franc Fašalek, Leopold Frelih in Evgen Sapač.

To obvestilo bo od 12. 12. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d.o.o.
Uprava