Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je edini družbenik družbe Generali Investments d.o.o., družba Adriatic Slovenica d.d., za novo članico nadzornega sveta družbe imenovala Katarino Guzej z mandatom od 2. 9. 2019 do poteka mandata preostalih članov, to je do 13. 2. 2023.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments d.o.o.
Uprava