Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je dne 13. 2. 2019 na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članom nadzornega sveta Tomažu Butini, Matiji Šenku in Juretu Kvaterniku.

 

Edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., družba Adriatic Slovenica d. d., je z dnem 13. 2. 2019 za člane nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom imenovala Gregorja Pilgrama, Josefa Beneša, Jureta Kvaternika in Aljošo Tomaža.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava