Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15) obvešča javnost, da je KD Group d. d., edini družbenik družbe KD Skladi, d. o. o., z dnem 28. 1. 2016 imenoval Tomaža Butino za člana nadzornega sveta KD Skladi, d. o. o., in sicer do poteka mandata preostalih dveh članov, to je do 3. 9. 2016.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava