Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je dne 29. 2. 2024 prišlo do pripojitve družbe Generali Investments SI d.o.o. k družbi Generali Investments d.o.o.

 

Na podlagi navedene združitve je družba Generali CEE Holding B.V., Nizozemska, postala imetnik 100 % poslovnega deleža v družbi Generali Investments d.o.o. in s tem neposredni imetnik kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o., družba Generali Investments SI d.o.o. pa je prenehala biti imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava