Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 2. 10. 2023 prišlo do oddelitve in prenosa dela premoženja GENERALI zavarovalnice d.d. na družbo Generali Investments SI d.o.o., s čimer je družba GENERALI zavarovalnica d.d. prenehala biti imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o.

 

Dne 2. 10. 2023 je imetnik neposrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o. postala družba Generali Investments SI d.o.o. Imetnik posrednega kvalificiranega deleža v družbi Generali Investments d.o.o. je še vedno družba Generali CEE Holding B.V., Nizozemska.

 

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava