Obvestilo o spremembi upravljavske provizije podsklada Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da bo s 1. 12. 2023 spremenila začasno znižano upravljavsko provizijo podsklada Generali MM, sklad denarnega trga - EUR, tako da bo po spremembi znašala 0,20 odstotka povprečne letne čiste vrednosti sredstev podsklada. Sprememba velja do preklica.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte objave@generali-investments.si.

 

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Uprava