Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), 386. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 […]

KD Skladi, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 45/08 s spremembami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami), 386. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 s spremembami) za investicijsko družbo KD ID, delniška ID, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, je KD ID, delniško ID, d. d., dne 5. 5. 2009 obvestila, da je dne 24. 4. 2009 pridobila 709.866 in 202.000, skupaj 911.866 delnic izdajatelja KD ID, delniška ID, d. d., kar predstavlja 9,93 % glasovalnih pravic izdajatelja, tako da ima sedaj skupno 1.040.956 delnic, kar predstavlja 11,34 % glasovalnih pravic izdajatelja.

To obvestilo bo od 7. 5. 2009 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava