Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je dne 28. 12. 2016 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad, ki se prične uporabljati dne 5. 1. 2017.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava