Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Ilirika Krovni sklad

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami), obvešča javnost, da je dne 11. 5. 2016 sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za Ilirika Krovni sklad, ki se prične uporabljati dne 10. 6. 2016.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.