Obvestilo o šestnajsti redni seji nadzornega sveta KD ID, delniške investicijske družbe, d. d.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav […]

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Ur. l. RS, št. 106/07), za investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., je na šestnajsti redni seji dne 21. marca 2008 obravnaval predlog sklica skupščine. Nadzorni svet je soglašal s predlogom sklica skupščine, dnevnim redom in predlogi sklepov ter predlagal, da skupščina sprejme sklepe v besedilu, kot so navedeni v predlogu. Sklic skupščine bo objavljen v časopisu Dnevnik ter na spletnih straneh www.kd-skladi.si in http://seonet.ljse.si najkasneje do 10. 4. 2008.

To obvestilo bo od 26. 3. 2008 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Skladi, d. o. o., www.kd-skladi.si v rubriki Arhiv javnih obvestil.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava 26.3.