Obvestilo o seji nadzornega sveta

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. […]

KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206,   Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KD Investments d.o.o. se je na svoji 28. redni seji dne 16. 12. 2005 seznanil s poslovanjem KD Investments d.o.o. in investicijskih skladov v njenem upravljanju. Nadzorni svet v novi sestavi je za predsednika nadzornega sveta izvolil Milana Kneževiča, za namestnika predsednika pa Leopolda Freliha.

 To obvestilo bo od 20. 12. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d.o.o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

 KD Investments d.o.o.

Uprava