Obvestilo o seji nadzornega sveta KD Investments, družba za upravljanje, d.o.o.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji 25. redni seji dne 17. 5. 2005 sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004 z revizorjevim poročilom in o predlogu uprave o delitvi bilančnega dobička, s katerim je potrdil letno poročilo družbe in predlog uprave o delitvi bilančnega dobička. Nadzorni svet je tudi soglašal z dnevnim redom in predlogi sklepov 14. skupščine družbe, ki bo dne 23. maja 2005 ob 9.00 uri.
To obvestilo bo od 19. 5. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments d. o. o.
Uprava